Online szállásfoglalás, hotelek, hostelek, apartmanok, gyógyüdülések, wellness csomagok, utazások.
Nyitólap KapcsolatSzálláshely regisztráció
VeliHotels.com
Kedvezményes ajánlatok, akciók, események, érdekességek a VeliHotels.com ingyenes hírlevelében!
A VeliHotels.com más oldalakon

Szálláshely regisztráció

Regisztrálja szálláshelyét ingyenesen a VeliHotels Networkre!

A VeliHotels Network több honlapból álló, egymást támogató hálózat, melyen keresztül szálláshelyét értékesítjük. A regisztráció teljesen ingyenes, a rendszer jutalékos rendszerben működik, melyet csak a megvalósult foglalások után számolunk el.

Ha bármilyen kérdése van, vagy szívesebben regisztrál telefonon, vagy e-mailen, akkor hívjon minket: +36 20 477 4225, vagy írjon nekünk: info@velihotels.com.


Szálláshely regisztráció

Szálláshely adatai
* Szálláshely neve:
* Szálláshely címe:
Szálláshely honlapja:
Foglaláskontakt név:
Foglaláskontakt telefon:
Foglaláskontakt email:
Szerződő adatai
* Név:
* Cím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
* Telefon:
Számlázási adatok
Név:
Cím:
Postázási adatok
Név:
Cím:
Írja be a képen látható karaktereket!


Szerződési feltételek

1. A szerződés tárgya

 1. Megbízó megbízza Szolgáltatót, hogy a Szolgáltató Hotel2.hu online szállásfoglalási rendszerén, Hotel2Kupon.hu kuponos értékesítési honlapján és folyamatosan fejlesztett kapcsolódó társoldalain (Hotelizátor Network) a Megbízó által üzemeltetett szálláshely(ek)re foglalásokat közvetítsen.
 2. Megbízó a szálláshelyről e-mailben részletes információt, leírásokat, fotókat és árjegyzéket küld Szolgáltató részére, amiket a Szolgáltató az általa üzemeltetett oldalakon megjelenít.
 3. Megbízó vállalja, hogy az általa közölt információkban történő változásokat - különös tekintettel az árjegyzékekre - a lehető legrövidebb időn belül eljuttatja Szolgáltatóhoz, hogy azokat az általa üzemeltetett honlapokon frissíteni tudja.
 4. Megbízó vállalja, hogy a szolgáltató által küldött havi adategyeztető űrlapokra válaszol, és az esetleges adatváltozásokat Szolgáltató felé jelzi.
 5. Szolgáltató által üzemeltetett honlapok több nyelven működnek. Szolgáltató vállalja, hogy a Megbízótól kapott információkat, ha azok nem állnak rendelkezésre valamely szükséges nyelven, akkor azokat díjmentesen lefordítja és megjeleníti az oldalán. Megbízó kijelenti, hogy megfelel neki, hogy az általa átadott információkat Szolgáltató lefordítja olyan nyelvekre, melyeken a szálláshelyről nincs nyelvi verziója Megbízónak.
 6. Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatóhoz eljuttatott árai nem lehetnek magasabbak, mint a Megbízó által saját honlapján és szóróanyagain megjelenített szállás- és csomagárak.

2. A szolgáltatási díjak, elszámolások

 1. Szolgáltató szállásfoglalási rendszerén, honlapján és társoldalain Megbízó által üzemeltetett szálláshelyek megjelenése ingyenes.
 2. A Vendég a Szolgáltató által közvetített szolgáltatások ellenértékét (szállás, csomag, egyéb szolgáltatások) minden esetben a szálláshelyen egyenlíti ki, a Vendéggel a Megbízó számol el.
 3. Megbízó a Szolgáltató által közvetített és ténylegesen megvalósult szolgáltatások után jutalékot fizet Szolgáltató felé. A jutalék alapja a közvetített szolgáltatások bruttó értéke.
 4. A jutalék mértéke szoba, csomag, kupon és egyéb szolgáltatás értékesítése esetén a foglalási érték 9%-a, amely már tartalmazza a mindenkori áfát (példa: 1000 Ft foglalási érték esetén a jutalék bruttó 90 Ft)
 5. Megbízó és szolgáltató megegyezik, hogy bármelyik ajánlatnál - akár pozitív, akár negatív irányban - közös megegyezéssel, a Megbízó által egyértelműen írásban vagy Megbízó által az online adminisztrációs felületen elfogadva, a szerződésben foglalt jutalék mértéktől eltérhetnek. Ez az egyedi jutalék és a hozzá kapcsolódó extra szolgáltatás (pl: speciális kiemelés, exkluzív megjelenés, stb.) egyértelműen megjelenítésre kerül az online adminisztrációs elszámolási felületen.
 6. Szolgáltató a jutalékot a forintban számlázza le. A nem forintban megvalósult foglalások elszámolásának alapjául a Vendég szálláshelyről elutazása napján érvényes MNB deviza középárfolyam szolgál.
 7. Megbízó és Szolgáltató az egyes foglalásoknál, közös megegyezéssel pozitív vagy negatív irányban eltérhet a jutalék mértékének nagyságától.
 8. Szolgáltató a jutalékot a havonta számolja el. Az elszámolt tételek közé azok tartoznak, ahol a Vendég elutazásának dátuma beleesik az elszámolt időszakba. Ezekről a tételekről Szolgáltató elszámolást küld Megbízónak e-mailben, melyet a Megbízóval egyeztet és véglegesít. A végleges jutalékról Szolgáltató számlát állít ki, Megbízó pedig vállalja, hogy a kiállított számlát - átutalásos esetén 8 napon belül, készpénzes esetén a számla átvételekor - kiegyenlíti.

3. A szerződés időbeli hatálya, módosítása, felmondása

 1. Szerződő Felek jelen szerződést az aláírás napján határozatlan időre kötik.
 2. Jelen szerződés érvényesen a felek által közösen, írásban módosítható, amennyiben olyan körülmény merül fel, amely szükségessé teszi a módosítást.
 3. A szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett ajánlott levéllel megküldött írásos bejelentésével, külön indoklás nélkül 1 (egy) hetes felmondási idővel felmondhatja.
 4. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megszűnését követő időszakban történő teljesítésekre, ügyletekre vonatkozóan is fennáll a jelen szerződésben kifejtett teljesítési és elszámolási kötelezettségük, egészen az utolsó közös ügylet lezárulásáig.

4. Egyéb megállapodások

 1. A Szerződő Felek kölcsönösen kötelezik magukat üzleti érdekeik védelmére, és kijelentik, hogy kölcsönösen odafigyelnek a másik jó üzleti hírnevének tiszteletben tartására.
 2. Tudomásul veszik, hogy ezen Szerződés és ennek tartalma kizárólag a Szerződő Felekre tartozik. A Szolgáltató a szerződő partnerei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel és ezt a Megbízótól is elvárja.
 3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy mindent elkövetnek az esetlegesen ezen Szerződésből eredő jogviták békés rendezésének érdekében.
 4. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
 5. A Szerződés kettő megegyező példányban készült, amelyet a Szerződő Felek szabad akaratukból, mint szándékaiknak megfelelő szerződést írtak alá.